Privacy

PRIVACY VERKLARING

Wij hechten veel waarden aan onze klanten. Daarom vinden wij het belangrijk om u te vertellen hoe het privacy beleid is opgebouwd. Om u goede service te kunnen verlenen, is het voor ons van belang om een aantal gegevens van u te hebben.

Alle gegevens die u aan Rachel. L Cosmetics verstrekt, worden vertrouwelijk bewaard en zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.

Rachel. L Cosmetics  past de grootste zorgvuldigheid toe om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en een gedifferentieerd systeem van toegangsautorisatie en technische beveiligingsmaatregelen zoals een Domain Validated SSL zorgt voor een hoog niveau van betrouwbaarheid van gegevensbeveiliging.

 1. Contactpersoon

De contactpersoon en zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens in de zin van de wetgeving op de gegevensbescherming is:

Rachel. L Cosmetics (onderdeel van Good Shepherd Trading)
Minervalaan 81, 1077NT Amsterdam
Nederland
KvK: 34249595

Voor alle vragen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met bovenstaand postadres of per e-mail aan: info@tgs-merchant.com

  1. Algemene informatie

Ondersteunende relaties zijn vertrouwensrelaties. Rachel. L Cosmetics zal bij de exploitatie van haar diensten de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming naleven, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming of AVG) en de WBP. Een gegevensverwerking door ons vindt alleen plaats op basis van een wettelijke toestemming.

Rachel L Cosmetics verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Wij hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Rachel. L Cosmetics. Dat is het geval bij:

   • Bestellen
   • Bezorgen en afhalen
   • Retouren
   • Het boeken van diensten en afspraken
   • Garantie
   • Contact met onze Customer Service
   • Rachel. L Cosmetics Zakelijk

Wij vinden het belangrijk dat we u persoonlijke service verlenen. Dat is in uw en ons belang. Daarvoor gebruiken we uw gegevens voor bijvoorbeeld:

   • Klanttevredenheidsonderzoek
   • Het verbeteren van onze dienstverlening, waaronder het gebruiksgemak van de website
   • Persoonlijk advies (gepersonaliseerde reclame-uitingen)
   • Social media
   • Fraudepreventie, voorkomen of afhandelen winkel/salon diefstal
   • Camerabeveiliging voor bescherming van uw en onze eigendommen

We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

   • Een gerechtelijk bevel of vonnis
   • Een vermoeden van fraude of bij winkel/salondiefstal
   • Administratiegegevens voor de Belastingdienst

En soms heeft u ons toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken. Dit geldt voor:

   • Abonneren op de nieuwsbrief
   • Meedoen aan een winactie
   • Telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden

Communicatie:

   • Bij het gebruik van deze website verwerken wij persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming (artikel 6, lid 1, zin 1 a) AVG) om een contract af te sluiten waarvan u een partij bent of om uw verzoek om precontractuele maatregelen uit te voeren (artikel 6, lid 1 punt 1 b) AVG), voor de vervulling van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, zin 1 c) AVG) of als de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde, tenzij de uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen de overhand hebben (artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder f) AVG).
   • Wanneer u contact met ons met opneemt, zowel via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij uw contactgegevens vragen. Dit doen we om uw vraag of klacht te kunnen behandelen en om u eventueel later te benaderen met aanvullende informatie.
  1. Verwerking persoonsgegevens

Rachel. L Cosmetics verwerkt hoofdzakelijk basale persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw bestelling of boeking op een goede manier te kunnen verwerken.

Afhankelijk van de wijze van bestellen of het contact dat u met ons heeft, vragen we u om persoonlijke voorkeuren aan te geven die ons helpen de dienst persoonlijker te maken. Deze voorkeuren zijn meestal optioneel, maar soms ook noodzakelijk omdat ze juist de reden zijn geweest waarom u van die dienst gebruik maakt.

   1. Online aankoop
   2. Online Boeking
   3. Mijn Account
   4. Klantenservice
   5. Winactie
   6. Verbetering dienstverlening

Als u onze website gebruikt (bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen en te versturen of door in te loggen met uw gebruikersnaam), worden persoonsgegevens verwerkt.

De term ‘persoonlijke gegevens’ voor gegevensbescherming verwijst naar alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare persoon. Het IP-adres kan ook persoonlijke data zijn. Aan elk apparaat (ook mobiele telefoon) met internetverbinding wordt door de internetprovider een IP-adres toegewezen, zodat deze gegevens kan verzenden en ontvangen. Wanneer u de website van Rachel. L Cosmetics gebruikt, verzamelen wij tijdens uw bezoek automatisch bepaalde informatie over uw gebruik op de site. De verwerking van deze gegevens is essentieel om u te kunnen informeren over de inhoud van Rachel. L Cosmetics. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op het legitieme belang van Rachel. L Cosmetics om klanten en potentiële klanten te wijzen op informatieve en betaalde aanbiedingen. Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante informatie op, zoals de factuur en de persoonsgegevens die daarop vermeld staan. Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn.

4.Online aankoop
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw online boekingen en bestellingen en retourzendingen te verwerken en om u te informeren over de leveringsstatus. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om uw betalingen te verwerken en klachten en garantiezaken voor producten te behandelen.

We willen u verschillende betaalmethoden aanbieden. Daarbij maken we gebruik van verschillende partners (Ayden en PayPal). Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
Betalingsgegevens
Bestelgegevens

Als u een Mijn Account heeft, verwerken we ook uw inloggegevens.

Met wie delen we uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling en aan betalingsdienstaanbieders voor de afhandeling van uw betaling.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent.

Mijn Account
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw persoonlijke account te creëren en beheren.

We voorzien u van uw bestelgeschiedenis en details over uw bestellingen en stellen u in staat om uw gegevens aan te passen (zoals naam en adressen

5. Gebruikers dienstverlening
Wanneer u solliciteert dan verstrekt u persoonlijke informatie inclusief uw cv. Uw gegevens worden opgeslagen in onze eigen beveiligde database. De gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan anderen dan Rachel. L Cosmetics. Alle werknemers die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen. Voor het verlenen van de ondersteunende diensten is het noodzakelijk dat Rachel. L Cosmetics de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens verwerkt met inachtneming van de wetgeving op de gegevensbescherming.

De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, en vervolgens om een contract uit te voeren. De rechtsgrondslag is dan ook artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.  Rachel. L Cosmetics zal ook uw gegevens verwerken voor de boekingsondersteuning, uitvoering, verwerking, facturering van de door u geboekte service, evenals contracten en annuleringen, etc. Tevens gebruiken we de gegevens van het gebruikersprofiel (in het bijzonder het telefoonnummer) om een automatische melding voor kennisgeving en een herinnering over de aankomende servicedienst te verzenden. Naast de dienstverleners die afzonderlijk in dit privacy beleid zijn vermeld, worden de ingevoerde betalingsgegevens doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder die door de gebruiker in elk afzonderlijk geval is geselecteerd in het geval van diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

   1. Cookies

Wanneer u de website van Rachel. L Cosmetics bezoekt, gaat u automatisch akkoord met ons cookiebeleid. Een cookie is een klein bestand dat via uw browser wordt opgeslagen op uw harde schijf. Cookies geven niet door wie u bent, wat u leeftijd is of op welke adres u woont. Het zorgt er alleen voor dat de website van Rachel. L Cosmetics bij herhaaldelijk gebruik uw surfgedrag vereenvoudigt. Het is mogelijk om de cookies te verwijderen op uw computer. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw internetbrowser.

   1. Correspondentie met Rachel. L Cosmetics

Als u ons een bericht stuurt via de opgegeven contactkanalen, verwerken we de gegevens die u verstrekt alleen om uw verzoek te kunnen verwerken. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt 1 b) AVG.

   1. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website van Multimaid.nl te analyseren op uw gebruikersgedrag. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten in dit online aanbod samen te stellen, en tevens Rachel. L Cosmetics verdere producten en diensten te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online aanbod. In dit geval kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden gemaakt op basis van de verzamelde gegevens. In het geval van doorgifte van persoonsgegevens naar de VS heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield.  U kunt op elk moment gegevensverwerking tegengaan. Hiertoe kunt u een browserextensie gebruiken die trackingservices blokkeert of voorkomt dat cookies worden opgeslagen in uw browserinstellingen.

   1. Uw rechten
   • te weten welke persoonsgegevens wij van u vastgelegd hebben;
   • uw persoonsgegevens te laten aanpassen of verwijderen uit ons bestand;
   • een beperking aan te vragen op het verwerken van uw gegevens;
   • ons opdracht te geven uw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;
   • bezwaar te maken. Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;
   • niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of grote impact op u heeft;
   • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met

 

9.Wijzigingen in het privacy beleid

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren u om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen.

Deze versie is gemaakt op 21 juni 2019