Privacybeleid

Privacy Beleid Rachel.L Cosmetics

In deze Privacy verklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Er wordt uitgelegd welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die gegevens verwerken en beschermen in verband met de diensten die we aanbieden. Dit omvat informatie via onze klantenservices, en via onze online winkels, toepassingen (inclusief mobiele apps) en online platforms van derden.

Rachel.L Cosmetics respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. De gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers - we nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat onbevoegden er geen toegang toe hebben.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht.

Wat wordt bedoeld met de volgende termen:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

Verwerken: het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze service en online diensten af te stemmen op uw voorkeuren, om uw verzoeken te verwerken, om interne verkoop analyses, klanttevredenheidsonderzoek en relevante administratieve diensten uit te voeren, fraude preventie, om contact met u op te nemen over bestellingen en producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn. Uw persoonsgegevens delen wij alleen met derden die ons helpen bij het verlenen van onze diensten aan u. Hierbij valt te denken aan We delen derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan u te leveren. Denk aan bezorgpartners, reparateurs, betaalpartners, communicatie bureaus en IT-dienstverleners. Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar voldoen aan onze privacy-voorwaarden en geheimhouding garanderen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Een gerechtelijk bevel of vonnis

 • Een vermoeden van fraude of diefstal

 • Administratiegegevens voor de Belastingdienst

Soms heeft u ons toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken. Dit geldt voor abonneren op de nieuwsbrief, meedoen aan een winactie, ingezonden verhalen voor in een blogpost, telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden

Met uw toestemming gebruiken wij cookies voor marketing-, prestatie- en statistische doeleinden.

Onze website bevat links naar websites van Facebook, Twitter, en YouTube. Deze Privacy en cookie Verklaring geldt alleen voor onze website en wij raden u aan het privacy beleid van de websites waarnaar verwezen wordt, ook te raadplegen.

Van wie verwerkt Rachel.L Cosmetics persoonsgegevens?

Rachel.L Cosmetics verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers, klanten, medewerkers, leveranciers, externe relaties en sollicitanten. 

Waarom verwerkt Rachel.L Cosmetics persoonsgegevens?

Rachel.L Cosmetics verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Wij hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Rachel.L Cosmetics. Dat is het geval bij:

 • Bestellen
 • Bezorgen 
 • Retouren
 • Evenementen
 • Contact met onze Customer Service
 • Rachel.L Cosmetics Zakelijk
 • Rachel.L Cosmetics Evenementen 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? 

Rachel.L Cosmetics is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Binnen Rachel.L Cosmetics kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens voor hun werk nodig hebben. Anderen kunnen uw persoonsgegevens niet verwerken. Daarnaast hebben onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen de Rachel.L Cosmetics groep.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent. Factuur, betaal en bestelgegevens in onze administratie verwijderen we na 7 jaar. Deze bewaartermijn is verplicht door de Belastingdienst. 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft. Wij sluiten in die gevallen speciale contracten om uw privacy te waarborgen.

Welke regels gelden voor de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Rachel.L Cosmetics onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • Uitvoeringswet AVG

 • Telecommunicatiewet

Welke persoonsgegevens verwerkt Rachel.L Cosmetics?

Rachel.L Cosmetics verwerkt hoofdzakelijk basale persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bestel en betaalgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw bestelling op een goede manier te kunnen verwerken.

Afhankelijk van de wijze van bestellen of het contact dat u met ons heeft, vragen we u om persoonlijke voorkeuren aan te geven die ons helpen de dienst persoonlijker te maken. Deze voorkeuren zijn meestal optioneel, maar soms ook noodzakelijk omdat ze juist de reden zijn geweest waarom u van die dienst gebruik maakt. Uw persoonsgegevens worden ook doorgestuurd aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling en aan betalingsdienstaanbieders voor de afhandeling van uw betaling.

Als u een Mijn Account heeft, verwerken we ook uw inloggegevens. We gebruiken uw persoonsgegevens om uw persoonlijke account te creëren en beheren. 

We verwerken altijd uw e-mailadres en wachtwoord die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor Mijn Account. 

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • contactgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer

 • geboortedatum

 • verlanglijst van producten

 • nieuwsbrief abonnementen

 • bestelgeschiedenis (afhankelijk van aankopen)

 • retouren (afhankelijk van aankopen)

Uw Mijn Account gegevens worden niet gedeeld met derden. We bewaren uw gegevens zolang u een actief account heeft. 

We voorzien u van uw bestelgeschiedenis en details over uw bestellingen en stellen u in staat om uw gegevens aan te passen (zoals naam en adressen).

We willen u verschillende betaalmethoden aanbieden. Daarbij maken we gebruik van verschillende partners (Ayden en Klarna). Bij gebruik van achteraf betalen (Klarna) wordt door de betaalpartner een krediet controle uitgevoerd. Wij hebben geen inzicht in de krediet controle. 

Klanten service / Customer support

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, om klachten, suggesties en (speciale) verzoeken te behandelen en om technische ondersteuningszaken te behandelen via e-mail, onze chatfunctie, telefoon en social media. We kunnen ook contact met u opnemen als er een probleem is met uw bestelling.

We verwerken via de klanten service alle gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van de volgende categorieën: 

 • contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

 • geboortedatum

 • betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis

 • bestelgegevens

 • accountgegevens

 • alle correspondentie op dit gebied

 • Uw vragen en opmerkingen

Evenementen

Wij verwerken de volgende soorten persoonsgegevens:  

 • contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

 • geboortedatum
 • informatie die verstrekt is t.b.v. de betreffende evenement 

Win acties

We verwerken uw gegevens wanneer u deelneemt aan een winactie. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen met de winnaar van de winactie.

Verbetering dienstverlening

We verwerken uw gegevens om onze diensten, producten en dienstverlening te evalueren en te verbeteren voor al onze klanten. De analyse van gegevens wordt gebruikt voor:

 • het gebruikersvriendelijker maken van de website

 • stroomlijnen van inkoop en het plannen van leveringen

 • verbeteren van het productaanbod

Inzage in uw persoonlijk gegevens verzameld door Rachel.L Cosmetics

Via uw eigen Mijn Account in onze webshop heeft u inzage in een groot deel van de over u verwerkte persoonsgegevens. Op ieder moment kunt u deze gegevens wijzigen.

Heeft u geen Mijn Account en/of wilt u inzicht in alle persoonsgegevens die Rachel.L Cosmetics van u verwerkt, dan kunt u dit aanvragen.

Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen (verbeteren) en/of te blokkeren. Uw verzoek kunt u per e-mail indienen. 

We zullen uw gegevens dan verwijderen, behalve in de volgende gevallen:

 • u heeft een lopende zaak met de Customer Service

 • u heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden

 • u heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Rachel.L Cosmetics, ongeacht de betalingswijze

 • wettelijke bewaartermijn is nog niet verstreken

Wanneer we uw gegevens verwerken op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een bestelling, dan kunt u een kopie van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat ontvangen. Dit heeft alleen betrekking op de gegevens die u ons heeft verstrekt.

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Uw gegevens worden vanaf het moment van intrekken van uw toestemming door ons geblokkeerd. Stuur hiervoor een e-mail naar: office@rachellcosmetics.com

Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, is afmelding mogelijk via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief. Dit kan op ieder moment.

Indien u bezwaar maakt tegen direct marketing, dan kunt u de instructies in de ontvangen marketingmail volgen om u uit te schrijven. We zullen u dan direct uitschrijven.

Alle bovengenoemde verzoeken kunt u sturen naar: office@rachellcosmetics.com

Hulp en advies bij een klacht

Mocht u een vraag of opmerking hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Rachel.L Cosmetics dan kunt u contact opnemen met onze klanten service of stuur een email naar: office@rachellcosmetics.com 

U ontvangt binnen een 21 dagen een schriftelijke reactie op uw klacht. Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u:

 1. een procedure starten bij de rechtbank.

 2. een verzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons.

Vacatures en sollicitaties

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze sollicitanten. We gaan dan ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij van u als sollicitant ontvangen. De persoonlijke gegevens die u aan ons versterkt, gebruiken wij alleen om uw sollicitatie af te handelen of om u vacatures toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Stuur ons alleen informatie die relevant is voor uw sollicitatie.

We bewaren uw gegevens gedurende het gehele sollicitatieproces. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die bij de sollicitatie zijn betrokken. Vier weken na afloop van de sollicitatie worden uw gegevens verwijderd. Als we uw gegevens langer bewaren, vragen we uw toestemming. In dat geval blijven uw gegevens een jaar bewaard en worden daarna vernietigd. 

Indien uw gegevens na toestemming worden opgenomen in de talent-pool bewaren wij uw sollicitatie gegevens voor de duur van maximaal 1 jaar. Voor het aflopen van deze periode krijgt u een verzoek of u nogmaals een jaar in de talent-pool opgenomen wenst te blijven. Als u hier niet mee akkoord gaat zullen we al uw gegevens verwijderen. Door het versturen van uw sollicitatie gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Rachel.L Cosmetics.

Wijzigingen Privacy beleid

Deze Privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de Privacy en Cookie verklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze Privacy en Cookie verklaring kunt u steeds terugvinden op de website.

 

Cookies

Indien u de website van Rachel.L Cosmetics bezoekt, gaat u automatisch akkoord met ons cookiebeleid. Een cookie is een klein bestand dat via uw browser wordt opgeslagen op uw harde schijf. Cookies geven niet door wie u bent, wat uw leeftijd is of op welke adres u woont. Het zorgt er alleen voor dat de website van Rachel.L Cosmetics bij herhaaldelijk gebruik uw surfgedrag vereenvoudigt.

Het is goed mogelijk om de cookies te verwijderen op uw computer. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw internet browser.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------