Disclaimer

 Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.rachellcosmetics.com. Rachel.L Cosmetics wijst u ten aanzien daarvan op het volgende.

De website www.rachellcosmetics.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar organisaties of bedrijven waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Rachel.L Cosmetics

Rechten

Rachel.L Cosmetics behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteurs- en merkrechten, portretrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website en via social media kanalen staat.

Daaronder vallen onder meer teksten, illustraties en grafisch materiaal. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers / gebruikers van de website. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te vermenigvuldigen, of op een andere manier op te slaan of ter beschikking te stellen aan anderen zonderuitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rachel.L Cosmetics. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website en andere uitingen van Rachel.L Cosmetics op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Rachel.L Cosmetics doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site geen fouten bevat. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Rachel.L Cosmetics wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangepast en aangevuld. Rachel.L Cosmetics behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.

Rachel.L Cosmetics is onderdeel van Good Shepherd Trading 2022